زبان آموزان عزيز

1   جهت دريافت نتايج آزمون، سابقه تحصيلي، ارتباط با اساتيد ، ارتباط با مسئولين ، ثبت نام و ... ابتدا مي بايست وارد وب سايت شويد.

براي ورود به وب سايت ساده ترين و مطمئن ترين روش استفاده از شماره زبان آموزي مي باشد ، البته توجه داشته باشيد كه پس از وارد نمودن شماره زبان آموزي، از ليست باز شده حتما مشخصات خودتان را انتخاب كنيد.

 
ورود زبان آموز
 
شماره زبان آموزي
       
 2   در صورتي كه شماره زبان آموزي خود را فراموش كرده ايد مي توانيد با وارد نمودن شماره تلفن همراه ، شماره زبان آموزي خود را به صورت پيامك دريافت كنيد.

براي دريافت شماره زبان آموزي به صورت پيامك كليك كنيد

 
3  و در صورتي كه با روش فوق موفق به دريافت شماره زبان آموزي نشديد مي توانيد با كليك بر روي اين گزينه و وارد نمودن مشخصات شخصي شماره زبان آموزي را دريافت كنيد.