The Kite Runner

بادبادک باز The Kite Runner

بادبادک باز
اولین رمان افغانی است که به زبان انگلیسی نوشته شده و داستانی تمام عیار را از خانواده، عشق و دوستی نقل می کند که تا قبل از آن در ادبیات داستانی سابقه نداشته است. این رمان به همان اندازه که عاطفی و جذاب است بی اندازه استثنایی و تأثیرگذار می باشد. -"بود پیچ"

خالد حسینی در اولین رمان خود با نام "بادبادک باز" به دستاوردی نائل آمده که فقط تعداد اندکی از نویسندگان معاصر به آن دست یافته اند. نویسنده ضمن روایتی آموزنده و روشنگر از نابسامانی های سیاسی و فرهنگی افغانستان، شخصیت هایی پویا می آفریند که تلاش های تاثر برانگيز و پیروزی های پرشورشان حتی مدت ها بعد از پایان کتاب در ذهن خواننده باقی می ماند و شاید تنها ایراد واقعی این رمان شگفت انگیز این است که خیلی زود تمام می شود. -"گیس تو"

"بادبادک باز"
خالد حسینی
ترجمه زیبا گنجی_ پریسا سلیمان زاده
انتشارات مروارید
چاپ هفتم: بهار 1395

  


 

نظر بازدید کنندگان

نظر خودتان را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید


   

کلیه حقوق این سایت متعلق به . موسسه فرهنگی آموزشی زبانسرا آنلاین است.